විශ්වයේ අහුමුලු සොයාගෙන ගිය කවුද මේ stephen hawking

දිනෙන් දින අලුත් වන විද්‍යාවේ නව සොයාගැනීම් තුලින් වර්තමාන ලොවට විශාල ආලෝකයක් ලැබී තිබේ. සියවස් කිහිපයක් තුළ විශ්වය පිළිබඳ අපගේ […]

What is a singularity?

මහා පිපිරුම් න්‍යායට අනුව විශ්වය ආරම්භයේදී අපගේ අසල්වැසි මණ්දාකිණින් අතර දුර ශුන්‍යව පැවැත තිබෙන්නට ඇත. අප මහා විදාරණය ලෙස හදුන්වන […]